DKUUG logo

Vi støtter


Bliv støttet.

DKUUG vil gerne opfordre danske foreninger til at søge økonomisk støtte gennem DKUUG.

DKUUG har en solid økonomi og vi mener at penge er bedst anvendt i hænderne på ildsjæle.

Hvis du har en idé til et projekt eller din forening mangler noget støtte, så send en mail til bestyrelsen via sek@rt.dkuug.dk

DKUUG støtter.

DKUUG støtter allerede en del åbne system-relaterede foreninger og tiltag. Herunder kan nævnes

Open Source Days, DKUUG har stået for startkapitalen til at få Skandinaviens største Open Source konference startet op.
The Camp. DKUUG giver hvert år økonomisk støtte til The Camp se www.thecamp.dk
BornHack.dk, et godt initiativ til større konference er støttet ,SSLUG, BSD-DK, Labitat,  bliver hosted af DKUUG
Desuden er DKUUG med i Dansk Internet FOrum (DIFO) samt Rådet For Større IT Sikkerhed (RFSITS).

Deltager i rådet for større IT sikkerhed og samarbejder med ForbrugerRådet.

Arrangementer


Aktiviteter i Maj
Læs mere

Arrangement i DKUUG
Læs mere

Forårsarrangementer
Læs mere

Aktiviteter i DKUUG 2015
Læs mere

Open/Libre Office Workshop
Læs mere

Hvordan jeg gjorde mig fri af Google, Dropbox 27. marts
Læs mere

Vim foredrag med Bryan Østergaard
Læs mere