DKUUG logo

IT-drift


IT­drift udvalget i DKUUG arbejder med at drifte og forbedre de interne it processer.

Kontakt: itdrift(at)dkuug.dk

Arbejdsområder

DKUUG har udliciteret it drift.

– Vi Optimerer DKUUG’s servercamp og planlægger nye services .

– Undervise internt i DKUUGs bestyrelse, i brug af DKUUGs services.

– Tilbyder web & mail services til andre ligestillede foreninger i open source miljø.

Net udvalget tilbyder også visse it-services til eksterne samarbejdspartnere, primært virtuelle.

IT drift står udelukkene for rammerne i disse sammenhænge, og ikke OS drift.

Arrangementer


Aktiviteter i Maj
Læs mere

Arrangement i DKUUG
Læs mere

Forårsarrangementer
Læs mere

Aktiviteter i DKUUG 2015
Læs mere

Open/Libre Office Workshop
Læs mere

Hvordan jeg gjorde mig fri af Google, Dropbox 27. marts
Læs mere

Vim foredrag med Bryan Østergaard
Læs mere